Pedagogisch Psychiatrisch Medewerker(s) - De Glind

 • RegioGelderland
 • OpleidingsniveauMBO
 • Uur per week8 - 16
Direct solliciteren

Wat mag je doen?

Pedagogisch psychiatrisch medewerkers van de logeergroep Bolderburen begeleiden deze kinderen en jongeren (voornamelijk in de leeftijd van 4 tot 16 jaar). De ontwikkeling van deze kinderen en jongeren ligt op uiteenlopende niveaus, bij bijna allen is sprake van een (licht) verstandelijke beperking en trauma en/of hechtingsproblematiek, bij diverse kinderen en jongeren is ook sprake van psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Met het oog op de zomervakantie en vanwege het vertrek van een aantal collega’s zoeken we meerdere enthousiaste medewerkers met een hands-on mentaliteit die van een uitdaging houden!

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een relevante afgeronde MBO-4 of (bijna) afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt zowel ervaring als affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent flexibel inzetbaar in de weekenden en schoolvakanties en vindt het niet bezwaarlijk om langere diensten te draaien, zowel ’s ochtends als ’s avonds als ’s nachts. Let op! Waakdiensten kunnen ook onderdeel uit maken van de werkzaamheden.
 • Je staat stevig in je schoenen en kan complexe situaties snel begrijpen en hierop inspelen.
 • Je kan opdrachten uitvoeren, maar ook initiatieven nemen.
 • Je bent zorgvuldig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kan het evenwicht tussen betrokkenheid en professionele afstand in je eigen gevoel en handelen goed waarnemen, met collega’s bespreken en zo nodig bij sturen.
 • Je kan met ad hoc veranderingen om gaan en hier gepaste maatregelen opnemen.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, zowel met vaste collega’s als met tijdelijke medewerkers en medewerkers met een klein (flexibel) dienstverband.
 • Je bent zelf reflecterend en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
 • Je bent in staat tot het geven en ontvangen van feedback.
 • Je bent in staat te rapporteren in een elektronisch cliëntdossier t.b.v. dagrapportage en incidenten.
 • Je hebt een open houding ten aanzien van de antroposofische visie.
 • Je bent bereid aan bij- en nascholingen deel te nemen.Je hebt niet alleen affiniteit, maar ook een ruime ervaring met de doelgroep.
 • Je kent en herkent het gedrag van de vaste logeerpopulatie en kan hier actief op inspelen, zodat voor alle logées een zo optimaal mogelijk logeerklimaat ontstaat.
 • Je pakt naast je dagelijkse werk ook rand voorwaardelijke taken op en draagt verantwoordelijkheid voor een of meerdere deeltaken, dan wel portefeuilles.
 • Je neemt deel aan het maandelijks teamoverleg en draagt bij aan de (door)ontwikkeling van de logeergroepen Bolderburen.
 • Je coacht en begeleidt actief tijdens, voor en na je dienst, je collega’s met een kleiner dienstverband.
 • Je signaleert terugkerende of juist uitzonderlijke gedragingen en ontwikkelingen bij de logées en rapporteert daarover terug bij het multidisciplinair team dat bij de betreffende jeugdige betrokken is.

Doelgroep en locatie

Intermetzo werkt samen met kinderen, jongeren (0-23), hun ouders en collega-organisaties aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Onvoorwaardelijke zorg voor jeugd. Dit doen we samen met zo’n 2000 collega’s. 
De kinderen en jongeren die aan onze zorg en onderwijs zijn toevertrouwd ondervinden problemen op meerdere leefgebieden. Er kan sprake zijn van een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, gedragsproblemen, verstandelijke beperking en/of gezinsproblematiek, waardoor de kinderen en jongeren vastlopen in hun ontwikkeling. Samen met ouders en de jeugdige doen we wat nodig is om ontwikkeling te bevorderen in een omgeving die aandacht en betrokkenheid uitstraalt. 


Bolderburen is onderdeel van Gezinswonen binnen Intermetzo, de uitgangspunten binnen gezinswonen zijn:

 • We zijn altijd gericht op het behoud van relaties die kinderen en jongeren hebben, zowel binnen als buiten Intermetzo.
 • We plaatsen niet over of door.
 • We bieden ondersteuning op maat aan zowel de professionele opvoeder als het kind of de jongere en zijn netwerk.
 • We vragen ons bij elk kind of jongere af wat het heeft meegemaakt, hoe hij/zij dat heeft ervaren en wat het effect ervan is geweest. Ook brengen we in kaart welke talenten het kind of de jongere heeft en hoe wij deze zo goed mogelijk kunnen benutten.
 • We zijn erop gericht de kracht van het gewone leven zoveel mogelijk te benutten.
Het gezinswonen van Intermetzo heeft tot doel een woonplek te bieden in een kleinschalige setting inclusief verzorging, opvoeding en behandeling aan kinderen en  jongeren die niet meer thuis kunnen wonen met een opvoedingsvraag die professionele begeleiding behoeft. In het gezinswonen wordt de kracht van het gezinsleven gecombineerd met de stabiliteit en continuïteit die deskundige opvoeders bieden. De kinderen en jongeren wonen in het gezin van de medewerker. De gezinshuisouders maken deel uit van een multidisciplinair basisteam. Werkbegeleiding voor de gezinshuisouders en begeleiding voor het netwerk is een onderdeel van het aanbod. Op indicatie kan dit team worden uitgebreid met professionals uit andere disciplines. De zorg en behandeling wordt samenhangend en gecoördineerd geboden.

Om de medewerkers te ontlasten en mogelijk te maken dat ook zij weleens vrij van werk zijn, gaan de kinderen en jongeren uit de gezinshuizen ongeveer 1x per maand in het weekend of in een schoolvakantie logeren. Als dit kan gaan ze naar hun netwerk of naar een vrijwillig logeergezin, anders logeren zij in een gezinshuis tijdelijke opvang of op de logeergroepen Bolderburen.

Arbeidsvoorwaarden

Intermetzo biedt je de mogelijkheid om te werken in een vooruitstrevende en betrokken organisatie met een interessant werkterrein. Als organisatie besteden we veel aandacht aan het trainen en begeleiden van onze teams en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao GHZ en bieden onder andere de mogelijkheid voor een collectieve ziektekostenverzekering en korting op andere verzekeringen en diverse opleidingsmogelijkheden. Ook een eindejaarsuitkering (13e maand) maakt deel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Afhankelijk van je functioneren en ontwikkelingen op organisatorisch vlak behoort een contractverlenging tot de mogelijkheid (Je start met een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week voor de duur van 7 maanden). Met name in de schoolvakanties is er ruimte om aanzienlijk meer uren te werken. Extra gewerkte uren worden uitbetaald. Het salaris voor de functie van Pedagogisch Psychiatrisch Medewerker bedraagt maximaal € 2807,- (FWG 40), gebaseerd op een fulltime dienstverband van 36 uur.

Meer weten?

Spreekt dit alles je aan en deins je niet terug voor een uitdaging?
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Lieke Meijerink, pedagogisch psychiatrisch hulpverlener met coördinerende taken, telefonisch bereikbaar op nummer 06 12172806.

Reageren kan tot en met 30 juni 2019 door te klikken op de knop ‘solliciteren’.

Er is ruimte voor meerdere medewerkers. Kandidaten waar wij graag het gesprek mee aan willen gaan, zullen na ontvangst van hun brief al snel een uitnodiging voor een gesprek kunnen verwachten. Wij wachten niet met het voeren van deze gesprekken tot de sluitingsdatum van de vacature. Wanneer wij voor de sluitingsdatum voldoende geschikte kandidaten hebben gevonden, zullen wij de vacature eerder sluiten.

Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) bij de Gemeente aan te vragen en aan Intermetzo te verstrekken. Tevens vragen wij, conform het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik, vóór afronding van de sollicitatieprocedure referenties op.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten de voorkeur genieten.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg