Ervaringen

Gezinswonen

Sommige kinderen/jongeren vertonen door traumatische ervaringen zodanig extreem problematisch gedrag dat thuis wonen absoluut geen optie is. Vaak zijn zij gebaat bij begeleiding in een kleinschalige, zo ‘natuurlijk’ mogelijke opvoedsituatie: een gezin.

Voor deze groep heeft Intermetzo met gezinswonen een passende ondersteuningsvorm in huis. Gezinswonen combineert de kracht van het gezinsleven met de stabiliteit en continuïteit van professionele, bij Intermetzo werkende opvoeders. Daarbij maken we onderscheid tussen het Gezinshuis en het GezinshuisPlus. 

DOWNLOAD FOLDER GEZINSWONEN


Gezinshuis

Een gezinshuis is de woning van een Intermetzo-medewerker. Deze geeft begeleiding, opvoeding, verzorging en behandeling binnen het eigen gezin. In een gezinshuis wonen één tot vier kinderen, soms samen met eigen kinderen van de medewerker. 

GezinshuisPlus

Het GezinshuisPlus is bedoeld voor kinderen van 8-14 jaar. Qua gedrag komen zij in aanmerking voor een gesloten setting, zij hebben echter het meeste baat bij wonen in een kleinschalige leefgroep. Wonen in een GezinshuisPlus biedt hun de noodzakelijke veiligheid, rust en structuur en voorkomt bovendien plaatsing in een gesloten setting.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg