Poliklinische hulp

Sommige kinderen en jongeren hebben last van complexe trauma’s, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of een hechtingsstoornis. Hierdoor kunnen ze een acuut gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Ouders zijn dan ten einde raad en kloppen in hun zoektocht naar hulp aan bij verschillende instanties.

Toch lopen hun kinderen vaak vast in hun ontwikkeling. In deze gevallen biedt Intermetzo poliklinische hulp. Op indicatie voeren we psychodiagnostisch en psychiatrisch onderzoek uit. Ook zetten we specialistische behandelmodules in, vaak met het doel om kinderen en jongeren thuis te laten wonen. Waar mogelijk sluiten we aan op de zorg van huisarts en specialist. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de diagnostiek en behandeling van hun kind. Dat werkt meestal stimulerend en zorgt voor een sneller herstel. 

ADRESSEN POLIKLINISCHE HULP / FOLDERS POLIKLINIEKEN


Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg