Voortgezet Speciaal Onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs bereiden leerlingen van 12-18 jaar zich voor op de volgende stap in hun leven. Die stap verschilt per leerling en hangt mede af van hun problemen, ambities en mogelijkheden. Eén ding hebben al onze leerlingen met elkaar gemeen: ze werken allemaal aan hun toekomst. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Het onderwijs beslaat in principe zes leerjaren, verspreid over drie fasen. Tijdens de twee jaar durende oriëntatiefase ligt het accent op de algemeen vormende vakken. Ook maken leerlingen via praktijkvakken kennis met de uitstroomrichtingen ‘Arbeidsmarktgericht’ en ‘Dagbesteding’. 

De volgende twee jaar staan in het teken van de beroepsgerichte fase. Leerlingen maken breed kennis met de mogelijkheden binnen de twee uitstroomrichtingen. Voor de afdeling Arbeidsmarktgericht zijn dat ‘Groen’, ‘Horeca’ en ‘Detail & Logistiek’. Voor Dagbesteding ‘Groen’, ‘Horeca’ en Kunst & Ambacht’. Ter voorbereiding lopen leerlingen een begeleide interne of externe stage. 

Tijdens de transitiefase ten slotte bereiden leerlingen zich echt voor op hun stap naar de arbeidsmarkt of een dagbestedingsplek. Welke vaardigheden hebben ze nog nodig om zich goed te ontwikkelen in hun uitstroomrichting? Als laatste voorbereiding lopen leerlingen een interne of externe stage: soms begeleid, soms zelfstandig.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg