School2care Almere

Een combinatie van onderwijs en jeugdzorg
School2Care Almere is een 12-uurs voorziening waarin jeugdhulp, onderwijs en vrijetijdsbesteding volledig geïntegreerd worden aangeboden. Jongeren van 12-17 jaar verblijven hier vrijwel het hele jaar door 5 dagen per week, van 08.00 tot 20.00 uur. Het gaat om jongeren met meervoudige complexe (gedrags)problemen die op alle leefgebieden (dreigen te) stagneren. Ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs en de reguliere jeugdhulpverlening.

Krachten bundelen
In de gemeente Amsterdam draait School2Care al langer en behaalt goede resultaten. In Almere bundelden Eduvier, Pluryn/Intermetzo, de gemeente en Passend onderwijs Almere in 2017 hun krachten om School2Care ook hier tot een succes te maken.

Lees meer op de factsheet over School2care.Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg