De scholen bij Intermetzo

Kinderen en jongeren met complexe problematiek hebben het niet altijd gemakkelijk op een ‘gewone’ school. Bij ons leren ze op hun eigen niveau, in een richting die aansluit op hun individuele talenten en interesses.

VSO Heuvelrug College

voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren (12-21 jaar), Zeist

VSO Heuvelrug college verzorgt voortgezet onderwijs aan leerlingen met als uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding. De leerlingen hebben een licht tot ernstig verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen in het onderwijs. De leerlingen wonen thuis of krijgen zorg en behandeling bij Intermetzo.
Heuvelrug college speelt in op de behoefte van de leerling. Want iedere leerling is anders: met eigen capaciteiten, problematiek en eigen onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

HEUVELRUG COLLEGE SCHOOLGIDS / WEBSITE


SO Noorderlicht

speciaal onderwijs voor kinderen (4-13 jaar), Zeist

Noorderlicht is er voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsproblemen. De kinderen ondervinden milde tot ernstige belemmeringen in het onderwijs.
Noorderlicht richt zich op het kind als individu. Leerlingen krijgen maatwerk en de school kijkt naar hun ontwikkel- en onderwijsvraag. Het uitstroomprofiel van de leerlingen is vooral gericht op toeleiding naar arbeid en minder op toeleiding naar vervolgonderwijs of dagbesteding.

NOORDERLICHT SCHOOLGIDS / WEBSITE


VSO De Sprong

voortgezet speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren (12-21 jaar), Maarsbergen

De Sprong is een neutraal bijzondere school waar de leerling centraal staat. De school verzorgt onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen, die moeilijk leren en moeilijk opvoedbaar zijn.
De Sprong is een schakel naar het reguliere onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs richt zich op het beïnvloeden van leerlinggedrag, waardoor maatschappelijke kansen toenemen. Een goede relatie tussen school en thuissituatie is daarbij belangrijk.

DE SPRONG SCHOOLGIDS / WEBSITE


VSO Eefde en Deventer Intermetzo

voortgezet speciaal onderwijs en dagbesteding/arbeidstoeleiding voor jongeren (10-23 jaar), Eefde en Deventer

VSO Eefde en Deventer Intermetzo verzorgen onderwijs aan jongeren met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen hebben meervoudige gedragsproblemen of een meervoudige hulpvraag. 
In Eefde ligt de focus op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. De locatie heeft een onder- en bovenbouw vmbo met zowel basis- en kaderberoepsgerichte als theoretische leerwegen. Voor praktijkgerichte leerlingen is er de mogelijkheid om een AKA/Entree-opleiding te volgen. Met deze mbo-opleiding op niveau 1 kunnen zij doorstromen naar mbo-niveau 2.
De locatie in Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo. De leerlingen werken in kleine klassen onder vaste begeleiding van een mentor. Het doel van onderwijs op deze locatie is dat de leerling zijn of haar onderwijsniveau behoudt en doorstroomt. Zo kunnen leerlingen het onderwijsprogramma volgen van de Entree-opleiding. Dit gebeurt in extraneus-vorm bij het ROC Aventus.

EEFDE DEVENTER SCHOOLGIDS / WEBSITE


ADRESSEN SCHOLEN


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg