Arbeidsmarkttoeleiding

Veel leerlingen willen later aan de slag bij een bedrijf of organisatie. Zij bereiden zich hierop voor via het uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht. Leerlingen behalen beroepskwalificaties en werken aan hun competenties. Soms lopen ze stage voordat ze definitief de arbeidsmarkt opgaan.

Tijdens leerjaar 1 en 2 van hun opleiding doen leerlingen extra cognitieve vaardigheden op. Ze volgen algemene vakken, leren zichzelf en hun mogelijkheden beter kennen en oriënteren zich stapsgewijs op verschillende beroepssectoren. 

Leerjaar 3 en 4 staan in het teken van arbeidsmarktgericht onderwijs. Er is keuze tussen de richtingen detail & logistiek, horeca, techniek en groenvoorziening. Leerlingen kiezen voor twee sectoren, waarin ze zich vervolgens specialiseren. In beide branches volgen ze praktijklessen om te achterhalen wat ze echt leuk vinden. In leerjaar vier maken ze een definitieve keuze. 

Tijdens leerjaar 5 en 6 tenslotte maken leerlingen via verschillende stages kennis met het bedrijfsleven. Naast beroepskwalificaties kunnen zij ook landelijk erkende certificaten halen. Ook krijgen ze een sollicitatietraining aangeboden. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg