Werkwijze

Intermetzo biedt gespecialiseerde jeugdzorg. We brengen hulpvragen eerst nauwkeurig in kaart, waarna we intensieve, onvoorwaardelijke en in principe tijdelijke zorg verlenen. Onze ondersteuning is aanvullend op die van onze regionale collega’s.

In onze hulpverlening draait alles om de toekomst van kinderen en jongeren met complexe problematiek. Ook zij hebben recht op een betekenisvol bestaan en volwaardige deelname aan de samenleving. Liefst op eigen kunnen. We organiseren onze zorg, behandeling en ons onderwijs dan ook vanuit hun perspectief. Zo helpen we bijvoorbeeld bij het creëren van een prettige thuisomgeving, het zelfstandig wonen, het opgroeien in een pleeggezin of het vinden van een zinvolle dagbesteding.   

We organiseren onze zorg voor kinderen en jongeren het liefst in en rondom het gezin. Dit voelt vertrouwd en is het meest effectief. We betrekken het hele gezin bij de behandeling van het kind of de jongere.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg