Ervaringen

Kennisnetwerken

Intermetzo heeft een eigen expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkeling. Hier leggen we interne en externe verbindingen tussen zorg, praktijk, onderzoek en opleiding. Als specialist zijn we voortdurend bezig met kennisontwikkeling en -deling om kinderen en jongeren in zorg optimaal te begeleiden.

Intermetzo participeert in een aantal kennisnetwerken. Partners in deze netwerken wisselen kennis rondom thema’s uit, bieden consultatie aan anderen, ontwikkelen beleid en scholing en doen onderzoek. Momenteel kennen we de kennisnetwerken seksualiteit, complex trauma, veiligheid en ontregelend gedrag, middelengebruik, gezinsgericht werken, slachtoffers binnenlandse mensenhandel en antroposofisch geïnspireerde zorg.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg