Ricky

Problematiek
Ricky (14) verhuist als hij anderhalf is vanuit Brazilië naar zijn Nederlandse adoptieouders. Hij blijkt ADHD en ernstige gedragsproblemen te hebben, is laag begaafd, leert moeilijk en reageert explosief. Ricky vertoont ook een afwijkende seksuele ontwikkeling. Hij schendt lichamelijke integriteitsgrenzen van anderen en blijft dat doen. Ricky heeft specialistische hulp nodig. 

Aanpak
Ricky is geholpen bij een veilige plek, liefst voor vele jaren. Bij Intermetzo komt Ricky op een gesloten jongensgroep. Hier heeft hij een passend woon- en behandelperspectief. Tijdens Ricky’s behandeling is er veel aandacht voor seksuele voorlichting en- normering. Ook leert hij normale relaties aan te gaan met anderen en hoe hij omgaat met innerlijke conflicten. Voor zijn zedenproblematiek krijgt Ricky een individuele behandeling en groepsbehandeling.

Resultaat
Stap voor stap bereikt Ricky zich voor op een plaatsing in een open setting. Hier krijgt hij zware 1-op-1 begeleiding krijgt. Dit gebeurt in nauw overleg met zijn adoptieouders.    
 

Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg