Lara

Problematiek
Lara (9) heeft dagelijks last van flashbacks en nachtmerries. Het zijn de vervelende herinneringen uit haar verleden. Op school kan ze zich moeilijk concentreren. Lara is vaak verdrietig, boos en angstig. Uit psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat ze complex trauma heeft. 

Aanpak
Op de polikliniek van Intermetzo volgt Lara een stabilisatietraining en individuele therapie. Ze leert zichzelf beter begrijpen en krijgt meer controle over haar gevoelens en gedrag. Tegelijkertijd krijgen haar ouders en groepsleiders voorlichting over Lara’s trauma. Zij kunnen daar in hun omgang met Lara rekening mee houden.

Resultaat
Lara mag weer naar huis. Voordat ze gaat, doen zij en haar ouders mee aan Functional Family Therapy (FFT) om de onderlinge interactie en communicatie te verbeteren. Dit helpt om het weer thuis wonen makkelijker te maken. De therapie betrekt ook Lara’s vriendinnen en andere belangrijke mensen erbij.

Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg