Enrico

Problematiek
Op zijn 13e komt Enrico (22) in aanraking met de politie. Hij stopt met school, blowt en drinkt regelmatig. Op zijn 18e mishandelt Enrico zijn vriendin ernstig. In zijn jeugd liep hij ernstige trauma’s en hechtingsproblematiek op door emotionele en pedagogische verwaarlozing. Hij heeft veel aanpassingsproblemen, is zwakbegaafd en heeft moeite met leren.

Aanpak
Enrico heeft er al een hele behandelgeschiedenis op zitten, met onder meer taak- en leerstraffen, een agressie- regulatietherapie, ZMOK-onderwijs, onder toezichtstelling en gesloten uithuisplaatsingen. Nu krijgt hij jeugddetentie opgelegd met een PIJ-maatregel. Volgens een screening in JJI Lelystad heeft Enrico een antisociale gedragsstoornis en een ontwikkelende antisociale persoonlijkheidsstoornis. Zijn gewetensvorming en zelfinzicht zijn beperkt.

Resultaat
Door zijn verblijf bij JJI Lelystad is sprake van een zekere identiteitsontwikkeling. Enrico houdt zich meer aan afspraken en manipuleert minder. Ook is hij minder wantrouwend, al laat hij zich nog gemakkelijk beïnvloeden door leeftijdgenoten.


Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg