Veel animo voor referaat ‘Transgenders in de jeugdzorg’

Transgender_Pride_flag

24 nov 2017

Op donderdag 16 november was het Cardo Theater in Groesbeek het decor voor het referaat ‘Transgenders in de jeugdzorg’. Vanuit de hele organisatie kwamen om en nabij de zestig belangstellenden op het referaat af. De ochtendbijeenkomst had een divers programma, met sprekers van verschillende organisaties. 

Gastspreker Youri de Bok, van transgenderzorg-organisatie Transpectrum, vertelde het publiek over thema’s als genderidentiteit, genderexpressie, gendernormen, transitie en transformatie. In zijn verhaal werd hij ondersteund door twee ervaringsdeskundigen. Gezamenlijk wisten ze de zaal een verfrissende kijk op genderdiversiteit te geven. De gangbare kijk op diversiteit is vaak binair: je bent vrouw of je bent man. Die kijk strookt niet met werkelijke gevoelens van een deel van de bevolking.

Het referaat zorgde voor veel reacties. Binnen Pluryn/Intermetzo worden ook cliënten begeleid die transgender zijn. Veel bezoekers bleken met vragen te zitten en hebben de behoefte om ervaringen uit te wisselen. Het onderwerp krijgt in de toekomst structureel een plek binnen de organisatie. Vanuit het kennisnetwerk seksualiteit wordt onderzocht of er een kennisplatform gecreëerd kan worden. Dat netwerk moet kennis en expertise vergroten, om zo transgender-cliënten en cliënten met transgender-gevoelens nog beter te begeleiden.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg