Opening tiny house 18+ in Jeugddorp De Glind

tiny-house

13 mrt 2018

Een eigen woonplek en altijd een gezinshuisouder in de buurt om op te kunnen terugvallen. Die nieuwe mogelijkheid bieden de Rudolphstichting en Intermetzo jongeren in Jeugddorp De Glind. In de tuin van gezinshuisouders Bertha en Henk van den Berg opent wethouder Hans van Daalen van Barneveld op zaterdag 17 maart tijdens de Open dag van Zorg en Welzijn het eerste Glindse tiny house. De wens is om het komende jaar meer huisjes te laten volgen bij andere gezinshuizen.

Zelfstandigheid oefenen en ervaren
Het tiny house is binnen de jeugdzorg een nieuw concept. Eric van der Graaf, directeur Intermetzo: “Met het tiny house bieden Intermetzo en de Rudolphstichting jongeren een springplank naar zelfstandigheid.” De nieuwe bewoonster van het eerste tiny house kan het huisje bewonen totdat ze de stap naar zelfstandigheid kan maken. Ze is verantwoordelijk voor haar eigen huishouden en krijgt ondersteuning en begeleiding van Bertha en Henk. Het tiny house aan de Postweg heeft een oppervlak van 19 vierkante meter. Het is duurzaam gebouwd door Melissen Timmerwerken uit De Glind. In het huisje zit behalve een leefruimte ook een keukenvoorziening en doucheruimte. Het huisje is verplaatsbaar en daardoor in de toekomst ook inzetbaar bij andere gezinshuizen.

Doorstroom vanuit gezinshuizen
“Het is belangrijk om jongeren te begeleiden naar zelfstandig wonen. Vergelijk het met je eigen zoon of dochter, ook die laat je op die leeftijd niet zomaar los”, licht Eric van der Graaf toe. In een tiny house biedt een vaste opvoeder een aangrenzend wonende jongere een steeds grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid. Het leerproces begint al in het gezinshuis. Tijdens het verblijf in het tiny house leert de jongere nog meer praktische vaardigheden en wordt zijn of haar sociale en emotionele zelfredzaamheid vergroot. De gezinshuisouder daagt de jongeren uit om ervaringen op te doen. De jongere kan deze vervolgens met de gezinshuisouder bespreken en evalueren. “Wij zijn heel blij dat de Rudolphstichting de ontwikkeling van tiny houses in Jeugddorp De Glind heeft ondersteund”, aldus Eric van der Graaf.

Helemaal van deze tijd
Deze nieuwe vorm van ondersteuning aan jongeren past binnen de doelstelling van de Rudolphstichting om door innovatieve projecten bij te dragen aan een kansrijke toekomst voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarnaast past het project ook bij de Regenboogstrategie: een totaalaanpak voor een duurzaam Jeugddorp. Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting: “Wij investeren is de sociale duurzaamheid van De Glind en in fysieke duurzaamheid. Glindse tiny houses zijn een mooi voorbeeld van duurzaam en innovatief gebouwenbeheer. Tiny houses zijn verplaatsbaar, energieneutraal en gasloos. En natuurlijk helemaal van deze tijd.”

Landelijk en regionaal beleid
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is pleitbezorger voor verlenging van jeugdzorg. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten al de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. Minister De Jonge zou er een nieuwe standaard van willen maken en is daarover in gesprek met diverse partijen, zo liet hij recent weten. De gemeente Barneveld, waar Jeugddorp De Glind onder valt, wacht daar niet op en steunt het initiatief van de Rudolphstichting en Intermetzo om tiny houses in te zetten tegen de achtergrond van georganiseerde gezinshuiszorg.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg