Symposium Verstrengeld ontrafelt complexe ouder- en kindzorg

DRFotografiePlurynSymposiumHechtingMoederKindRSPF0289

22 nov 2017

Als mensen met een verstandelijke beperking pedagogisch onmachtig blijken, dan is gedwongen anticonceptie op zijn plaats. Het pleidooi dat mr. Cees de Groot voor gedwongen anticonceptie hield, zorgde voor de nodige discussie onder de bezoekers van het symposium Verstrengeld. Er werd nog lang met de voormalig kinderrechter over nagepraat.

Het symposium Verstrengeld vond maandag 20 november plaats in de congresaccommodatie van Burgers’ Zoo in Arnhem. Aanleiding was het 5-jarig bestaan van ouder- en kindzorg van Pluryn. In vijf jaar zijn hier meer dan 100 jonge moeders - en soms ook vaders - met hun kindje behandeld. Van hen stroomde 75% na behandeling samen met het kindje uit. Reden genoeg om even stil te staan bij deze bijzondere vorm van dienstverlening door Pluryn.
Pluryn heeft een Moeder- en kindhuis in Arnhem. In Arnhem-Zuid staan appartementen waar moeders eventueel in het bijzijn van de vader een volgende stap richting zelfstandigheid kunnen zetten. Sinds kort hoort ook het Moeder- en kindhuis van Intermetzo (JeugdzorgPlus) in Eefde tot de ouder- en kindzorg van Pluryn.

Levendige discussie
Het symposium was opgebouwd rond drie belangrijke thema’s binnen ouder- en kindzorg: Hechting, Mishandeling en meldcode en Gedwongen anticonceptie. Twee van de drie thema’s werden voorafgegaan door een peiling onder de aanwezigen. Zij konden via hun mobiele telefoon reageren op prikkelende stellingen. Het leidde tot levendige discussies.
De goede interactie tussen de mensen in de zaal en de sprekers was sowieso opvallend tijdens het symposium. Wellicht staat dit symbool voor de betrokkenheid die iedereen heeft bij het onderwerp. Die betrokkenheid was ook merkbaar bij de vertoning van de korte filmportretten van jonge moeders, tussen de programmaonderdelen door. De films brachten de vaak schrijnende problematiek mooi in beeld. Dat bracht emoties boven in de zaal.

Scherp zijn op veiligheid

De congreszaal was gevuld met meer dan 200 professionals van binnen en vooral ook buiten Pluryn en Intermetzo. Zij hoorden sociaal psychiatrisch verpleegkundige Carla Brok (JeugdGGZ, Dimence groep) spreken over het belang van een goede hechting voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Marieke de Visser (orthopedagoog/GZ-psycholoog) en Sabrina Egberts (begeleider) vulden haar verhaal aan vanuit hun eigen ervaring bij het Moeder- en kindhuis.
Elk jaar groeien in Nederland 118.000 kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Een panel van deskundigen, bestaande uit Nic Drion (socioloog en adviseur Expertisecentrum William Schrikker), Eva van Loon (Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming Gelderland), Marcel Nadorp (hoofd Behandeling Pluryn), Ria van Remmerden (clusterleider Pluryn) en Corien Menkhorst-Kranenburg (begeleider Ouder- en Kindhuis Pluryn), besprak het thema kindermishandeling en meldcode. Moeder- en kindzorg wordt regelmatig geconfronteerd met psychische en lichamelijke verwaarlozing van kinderen. Lichamelijke mishandeling komt minder vaak voor. We moeten vlijmscherp zijn op veiligheid, was de boodschap. Kinderen hebben recht op bescherming en dat gaat boven het recht op ouderschap.

Verplichte maatregel

Mr. Cees de Groot sloot de rij sprekers af met een pleidooi voor gedwongen anticonceptie. Hij is lid van de beraadgroep ‘Rechten van het kind, ook vóór de geboorte’, die werkt aan een wetsvoorstel. De strekking ervan is: Het grondrecht van vrije voortplanting mag beperkt worden als je schade aan het kind kunt veroorzaken. Volgens de oud-kinderechter en voormalig vicevoorzitter van de Rotterdamse rechtbank ligt het belang van het kind nu wat terzijde bij ethici en juristen die zich met dit thema bezighouden. “Een verstandelijke beperking op zich is geen beletsel voor het krijgen van een kind. Wel als de moeder absoluut niet in staat is om een kind op te voeden. Als de rechter een gevaar vaststelt voor het kind, dan moet er een verplichte maatregel kunnen worden opgelegd.” Een betoog dat in de zaal en ook tijdens de afsluitende netwerkborrel voor veel gespreksstof zorgde.

DRFotografiePlurynSymposiumHechtingMoederKindRSPF0317 DRFotografiePlurynSymposiumHechtingMoederKindRSPF0363

DRFotografiePlurynSymposiumHechtingMoederKindRSPF0371 DRFotografiePlurynSymposiumHechtingMoederKindRSPF0414

Kijk voor meer foto's op www.pluryn.nl/facebook.

 Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg