Jaarverslag Cliëntenraad 2017 verschenen

clientenraad

07 sep 2018

Hoe zag het jaar 2017 eruit voor de Cliëntenraad? Je leest het in het Jaarverslag Medezeggenschap Cliënten, dat recent is verschenen. De Centrale Cliëntenraad (CCR) vergaderde tien keer. Belangrijk onderwerp van gesprek was de overname van Intermetzo.

De cliëntenraad gaf advies en ging ook op bezoek bij Intermetzo om over medezeggenschap te praten. Dit jaar krijgen enkele grote locaties een eigen lokale cliëntenraad. Vertegenwoordigers van de lokale raden nemen zitting in de CCR. Andere belangrijke onderwerpen waarmee de CCR zich in 2017 bezighield zijn de 18-/18+ problematiek, de klachtenregeling, privacy en het VN-verdrag en de kernwaarden van Pluryn.

In totaal vergaderde de CCR in 2017 tien keer en bracht 19 adviezen uit, waarvan 4 ongevraagd.

Je leest het allemaal in het jaarverslag, dat per hoofdstuk voorzien is van een samenvatting in eenvoudige taal. Dat maakt het document voor iedereen toegankelijk.Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg