Inspectie rondt onderzoek af: verbetermaatregelen doorgevoerd

05 sep 2018

In mei 2017 vond een suïcide van een jeugdige plaats in de JeugdzorgPlus-locatie van Intermetzo in Eefde. Intermetzo voerde direct na deze droevige gebeurtenis onderzoek uit en stelde een verbeterplan op. Daarna deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aanvullend onderzoek bij Intermetzo. Het onderzoek richtte zich ook op andere organisaties die betrokken waren bij de zorg aan de jeugdige. De Inspectie constateert in haar rapport dat de professionals vanuit zorg en betrokkenheid veelvuldig hulp hebben aangereikt, maar dat de zorg op een aantal punten tekort is geschoten. De Inspectie doet enkele aanbevelingen aan de organisaties die bij de zorg voor de jongere betrokken waren. Ze acht de aanbevelingen van belang voor alle organisaties die te maken hebben met jeugdigen met complexe problematiek en een verhoogd risico op suïcide.

Ingrijpende gebeurtenis
Bestuurder Intermetzo: “Een suïcide is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. We hebben dan ook veel contact gehad met de ouders om ons medeleven te betuigen. Ook hebben we aandacht voor onze medewerkers, die zich met veel passie inspannen om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. Voor hen heeft deze gebeurtenis eveneens grote impact. Met het rapport van de Inspectie is er nu duidelijkheid gekomen over de situatie. We zijn doordrongen van de ernst van de tekortkomingen en onderschrijven de conclusies en aanbevelingen van de Inspectie.”

Aanbevelingen
Intermetzo heeft de aanbevelingen gerealiseerd. Binnen heel Intermetzo is een intensief verbeterplan uitgevoerd, met maatregelen op het gebied van preventie van suïcidaal gedrag. De gesprekken hierover met de inspectie zijn met positief resultaat afgerond. De richtlijn ‘Samen met de ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ wordt voortaan consequent toegepast. Als er meer organisaties betrokken zijn bij de hulp en begeleiding, moet duidelijk zijn wie de regie voert en hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen. Verder moet er structureel aandacht blijven voor beleid en scholing zodat de risico’s van suïcide en de benodigde hulp beter kan worden ingeschat.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg