Ervaringen

Regio Utrecht start met integraal programma onderwijs-zorg

integraal-dagprogramma

22 jan 2018

In de Intermetzo-regio Utrecht is maandag 8 januari het integraal programma onderwijs-zorg van start gegaan. Dat gebeurde met een pilot op de JeugdzorgPlus-locatie de Lindenhorst in Zeist.
Bij het samenstellen van het integraal programma is gebruik gemaakt van de ervaringen die De Hoenderloo Groep (de jeugdzorglocatie van Pluryn) eerder opdeed.

Tijdens de pilot draait een aantal jongeren bij de Lindenhorst van 7.15-16.00 uur een integraal programma. Onderwijs en zorg werken daarin intensief samen om de behandeling van de jongere vorm te geven. Aan de hand van individuele programmakaarten geven zij de jongeren een programma op maat.
Rik Top, coördinator integraal programma de Lindenhorst, vertelt: “Vanuit de intake spreken we samen met de jongere de behandeldoelen af. We formuleren zowel de onderwijs- als de behandelbehoefte. De jongere is eigenaar van deze afspraken en krijgt vanuit deze individuele onderwijs- en behandelvraag zijn programma op maat.”
“Als bij een intake blijkt dat een jongere ondersteunende activiteiten nodig heeft, dan bieden we maatschappelijk voorbereidende activiteiten en leerweg voorbereidende activiteiten aan. Een jongere werkt tijdens deze activiteiten aan zijn eigen specifieke doelen, als voorbereiding op de uitbreiding van zijn onderwijsbehoefte.

Naast deze ondersteunende activiteiten op maat, zijn in samenwerking met school een achtervang en leerplein opgezet. Onderwijs werkt met het stappenmodel Switch. De achtervang is in dit model een plek buiten de klas, waar een leerling, die even een stapje terug moet doen uit de les, een schakelmoment krijgt aangeboden.
Als een jongere door verschillende omstandigheden de les niet kan volbrengen, krijgt hij/zij ondersteuning in het leerplein. Doel ervan is de dag goed en positief af te ronden. Het integraal programma werkt volgens de methodiek competentiegericht werken. De achtervang en het leerplein worden bemand door medewerkers van het integraal programma en een didactisch ondersteuner.
Het integraal programma wordt binnenkort ook ingevoerd bij andere Intermetzo-onderdelen in de regio Utrecht.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg