Teams GezinsFACT Intermetzo ontvangen keurmerk CCAF

Team-GezinsFact

30 jan 2019

Vijf van de acht GezinsFACT-teams van Intermetzo hebben onlangs het keurmerk Jeugd Flexible ACT van het CCAF ontvangen. De drie resterende teams volgen op korte termijn. Teams met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Uit onderzoek blijkt dat deze teams betere resultaten boeken: ze leveren herkenbare en gegarandeerde kwaliteit van zorg. Het keurmerk geeft cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorginkopers bovendien betrouwbaar inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

GezinsFACT behandelt en begeleidt kinderen en jongeren en hun gezin met problemen op meerdere levensgebieden, die in de reguliere zorg tussen wal en schip vallen. Meerdere hulpverleningstrajecten in het verleden leidden tot onvoldoende duurzame veranderingen. Door de inzet van team GezinsFACT kan een mogelijke uithuisplaatsing voorkomen worden. 
Zorgmijdende en/of crisisgevoelige gezinnen in zorg krijgen en houden, kan bovendien langdurige zorgafhankelijkheid op volwassen leeftijd voorkomen. De behandeling en begeleiding richten zich op het benutten en versterken van de eigen kracht van de jeugdige, met behulp van het (al bestaande of te ontwikkelen) netwerk.

Het CCAF toetste de kwaliteit van GezinsFACT in een onafhankelijke audit. Omdat het team werkt volgens het Jeugd Flexible ACT-model, wordt het opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Meer informatie over GezinsFACT leest u in onze folder.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg