SNAP erkend als effectieve interventie

taart-SNAP

03 jan 2019

Het behandelprogramma SNAP (Stop Nu Ander Plan) van Intermetzo is opgenomen in de databank met erkende interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi gaf SNAP een ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Dat betekent dat er voldoende studies zijn die eerste aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De erkenningscommissie Interventies beoordeelt SNAP als een ‘sterk onderbouwde interventie met een duidelijk protocol en heldere doelen’.

SNAP is een gezinsgericht behandelprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. Het programma is ontwikkeld in Canada en door Intermetzo naar de Nederlandse situatie vertaald. Doel is kinderen op school te houden, zodat ze uit de problemen blijven en geen delinquent gedrag vertonen. SNAP is vaak het laatste (en enige) redmiddel voor kinderen met antisociaal gedrag. Ouders spelen in het programma een belangrijke rol. SNAP doet er alles aan om hen bij het programma te betrekken. Ook andere belangrijke personen rondom het kind, zoals de leerkracht en/of begeleiders vanuit vrije tijd (bijv. voetbaltrainer), worden intensief betrokken. “SNAP zorgt voor stressvermindering bij ouders”, vertelt Hennie Goudkamp, hoofd Behandeling van Intermetzo. “Door betrokkenen rondom een kind te trainen in nieuw gedrag, spreken we bovendien allemaal één SNAP-taal. Het kind weet waar het aan toe is en het vergroot de kans op succes.”
Een moeder die met haar dochter deelnam aan het SNAP-programma zegt: “Complimenten en knuffels geven, is een van de belangrijke dingen die ik geleerd heb. Maar door SNAP ben ik ook op mijn eigen gedrag gaan letten en hoe dit mijn kind beïnvloedt.”

Jongens- en meisjesvariant 
 
SNAP bestaat uit drie fases. In de eerste fase zorgt het speciale SNAP-protocol voor een goede samenwerking tussen verwijzers en daarmee een snelle, zorgvuldige diagnose. In fase 2 vindt de beoordeling plaats van risico- en beschermende factoren voor delinquent gedrag. De daaropvolgende SNAP-behandeling (fase 3) duurt 13 weken. Kinderen en ouders volgen op dezelfde tijd en locatie, maar apart van elkaar groepstrainingen. Bij beide groepen wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstechnieken, zoals agressieregulatie en het aanleren van opvoedings-, oplossings- en sociale vaardigheden. Er is een aparte jongens- en meisjesvariant. In de meisjesgroep is extra aandacht voor een gezonde moeder-dochterrelatie, zelfbeeldversterking en de seksuele ontwikkeling. Bij jongens staan agressiebeheersing en omgaan met autoriteit centraal.

Intermetzo Flevoland ontwikkelde SNAP. Inmiddels wordt het programma ingezet in het hele werkgebied van Intermetzo (Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Haaglanden en Eindhoven).

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg