Factsheet verschenen: steeds meer gezinshuizen in Nederland

22 feb 2019

Op initiatief van de samenwerkende partners in jeugddorp De Glind, waaronder Intermetzo, is de Factsheet Gezinshuizen 2018 verschenen. De factsheet geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van gezinshuizen in Nederland. Zo blijkt het aantal gezinshuizen nog steeds te groeien. In 2018 waren er 937 gezinshuizen in Nederland, waar in totaal 3.113 jeugdigen verbleven. Dat zijn 22,6% meer gezinshuizen en 20% meer jeugdigen dan in 2016. De groei is het gevolg van een flinke toename van zelfstandige gezinshuizen.

Gezinshuizen zijn er in verschillende vormen. Er is een duidelijke verschuiving te zien van gezinshuizen waarvan de ouders in loondienst zijn bij een jeugdzorgorganisatie, naar zelfstandige varianten: franchise, onderaannemerschap en vrijgevestigde gezinshuizen. In 35,1% van de gevallen werkten zorgaanbieders met franchisegezinshuizen en in 15,8% met onderaannemerschap. Het aandeel loondienst-gezinshuizen daalde van 60% in 2016 naar 49,2% in 2018. In absolute aantallen is dat een daling van 509 tot 459 loondienst-gezinshuizen.

De factsheet maakt ook melding van de opkomst van twee relatief nieuwe constructies: het onderaannemerschap, waarbij een zorgaanbieder plaatsen inkoopt bij een zelfstandig ondernemend gezinshuis en vrijgevestigde gezinshuizen. Dit zijn zelfstandige gezinshuizen waar gemeenten rechtstreeks plaatsen inkopen. In 2018 waren er respectievelijk 143 en 29 gezinshuizen die opereerden volgens deze twee constructies. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar deze groepen.

De factsheet bevat nog veel meer informatie. Bekijk ‘m hier.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg