Reactie Pluryn op rapport Commissie De Winter

17 jun 2019

Commissie De Winter publiceerde woensdag 12 juni het rapport ‘Onvoldoende beschermd’. Daarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet, de afgelopen tweeëneenhalf jaar deed naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ, de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s.

Pluryn leeft met de slachtoffers mee en gaat de inhoud van het rapport intern bestuderen. De organisatie conformeert zich aan de reactie van Jeugdzorg Nederland op het rapport. Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor het geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg