Centraal aanmeldpunt voor JeugdzorgPlus-locaties Pluryn en Intermetzo

JeugdzorgPlus

30 jan 2019

De JeugdzorgPlus-locaties van Pluryn en Intermetzo hebben vanaf 1 februari één gezamenlijke voordeur binnen het klantenbureau. Aanvragen komen hier centraal binnen en op basis van een gezamenlijk overzicht van beschikbare plekken, regio van herkomst, inhoudelijke overwegingen krijgt de jongere een plek binnen de JeugdzorgPlus-locatie Eefde, Lindenhorst Zeist of Kop van Deelen.

De locaties van Intermetzo en De Hoenderloo Groep hanteerden tot nu toe verschillende werkwijzen als het om plaatsing gaat. Nu is er één gezamenlijke planlijst van jongeren die in zorg zijn, is er zicht op de beschikbare plekken en een eenduidige werkwijze. De JeugdzorgPlus aanmeldingen worden in behandeling genomen door de gedragswetenschappers van het klantenbureau. Zij zijn ook aanspreekpunt voor vragen over JeugdzorgPlus. Zij werken nauw samen met plaatsingscommissies, clusterleiders en behandelcoördinatoren op de JeugdzorgPlus-locaties.

Sneller antwoord
De gezamenlijke voordeur is een volgende stap in de integratie van Pluryn en Intermetzo. Voordeel ervan is dat aanmelders sneller antwoord krijgen op hun vraag, het plaatsingsproces sneller verloopt en er meer maatwerk geboden kan worden. Er is een gezamenlijk e-mailadres in het leven geroepen: jzplus@pluryn.nl.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg