Ervaringen

Klachten

Als je niet tevreden bent over Intermetzo, laat het ons dan weten. Je klacht kan gaan over onze zorg, je behandeling of de omstandigheden waarin we je helpen. Samen kijken we wat we voor je kunnen doen. Elke klacht is voor ons belangrijk bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Zit je ergens mee en wil je daar met iemand over praten? Praat er dan eerst over met de betrokken medewerker(s). Vind je dat lastig? Dan kun je een gesprek aanvragen met een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker(s). Op jouw groep weten ze wie de klachtenfunctionaris is. Je kunt de klachtenfunctionaris ook benaderen via klachtenfunctionaris@intermetzo.nl.

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon
Er zijn ook speciale vertrouwenspersonen. Die kunnen je helpen om een oplossing te vinden. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht. Ook verwanten en voogden kunnen deze persoon benaderen. Op de website www.akj.nl lees je hierover meer. De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de jeugdlocaties. Telefonisch contact opnemen doe je via het nummer 088 555 10 00.

Klachtencommissie
Kun je samen geen oplossing vinden? Of wil je dat niet? Dan kun je de Klachtencommissie benaderen via klachtencommissie@intermetzo.nl. Het is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet voor Intermetzo werken. Je kunt ze ook direct benaderen zonder eerst met anderen te praten. Behandeling van een klacht is gratis.
Jouw klacht is bij de Klachtencommissie in goede handen. Zij behandelen deze zeer vertrouwelijk en houden de klacht geheim. De leden van de commissie mogen met jou en met medewerkers van Intermetzo praten.

De commissie komt met een uitspraak en een advies aan Intermetzo. Jij hoort dan wat Intermetzo met het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht.

Hoe dien je een klacht in?
Om een klacht in te dienen, schrijf je eerst op waarover je wilt klagen. Download hiervoor het klachtenformulier of pak een formulier dat op de groep ligt. Na het invullen kun je het klachtenformulier in de speciale klachtenbus doen. Deze vind je overal bij Intermetzo.

Van de klachtencommissie krijg je een bericht dat jouw klacht ontvangen is. In dit bericht staat ook of jouw klacht daadwerkelijk een klacht is, of dat je jouw klacht op een andere manier moet oplossen.

Voor vragen kun je mailen naar klachtencommissie@intermetzo.nl.

Downloads


Het cliëntservicebureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg