Gespecialiseerde jeugdzorg. Gewoon dichtbij.

Vaak lopen kinderen en jongeren met complexe problemen vast op meerdere gebieden: thuis, binnen het gezin, op school en in hun vrije tijd. Als reguliere zorg te weinig helpt, is gespecialiseerde Jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo kunnen jeugdigen dan terecht voor ondersteuning op maat. Liefst in de buurt. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Word gezinshuisouder

De wereld is niet perfect. Maar als gezinshuisouder kun jij kinderen en jongeren een tweede huis geven.

Jongeren vertellen hun verhaal

Interviews over de ervaringen van jongeren met Intermetzo bij behandeling, wonen en leren.

Magazine Sterk! verschenen

Themanummer over Gepersonaliseerde zorg bij Intermetzo en Pluryn

Thuis en in de wijk

Hulp nodig bij complexe problemen? Liefst ondersteunen we kinderen en jongeren thuis of in de wijk. Daar zijn ook ouders bij geholpen.

Wonen en opgroeien

Soms is thuis wonen niet mogelijk. Gezinswonen is dan een optie: kleinschalig, in een zo ‘natuurlijk’ mogelijke opvoedsituatie.

Leren en werken

Een goede plek in de maatschappij, dat wil toch iedereen? Onderwijs is daarbij heel belangrijk. Als opstap naar een baan en een plek in de samenleving.

Behandeltrajecten die je echt verder helpen

Als kinderen en jongeren extreem gedrag vertonen, kan specialistische behandeling een uitkomst zijn. Intermetzo gebruikt daarbij therapieën en behandelvormen waarvan de werking bewezen is. Vaak volgen jongeren dit traject gewoon thuis of in de buurt. Als het niet anders kan, krijgen ze behandeling in een 24-uurs voorziening. Die duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Meer lezen over behandeling

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg