De scholen bij Intermetzo

Kinderen en jongeren met complexe problematiek hebben het niet altijd gemakkelijk op een ‘gewone’ school. Bij ons leren ze op hun eigen niveau, in een richting die aansluit op hun individuele talenten en interesses.

Heuvelrugcollege

voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren (12-21 jaar), Zeist

VSO Heuvelrugcollege verzorgt voortgezet onderwijs aan leerlingen met als uitstroomprofiel Dagbesteding. De leerlingen hebben een licht tot ernstig verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen in het onderwijs. De leerlingen wonen thuis of krijgen zorg en behandeling bij Intermetzo.
Heuvelrugcollege speelt in op de behoefte van de leerling. Want iedere leerling is anders: met eigen capaciteiten, problematiek en eigen onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

Noorderlicht

speciaal onderwijs voor kinderen (4-13 jaar), Zeist

Noorderlicht is er voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsproblemen. De kinderen ondervinden milde tot ernstige belemmeringen in het onderwijs.
Noorderlicht richt zich op het kind als individu. Leerlingen krijgen maatwerk en de school kijkt naar hun ontwikkel- en onderwijsvraag. Het uitstroomprofiel van de leerlingen is vooral gericht op toeleiding naar arbeid en minder op toeleiding naar vervolgonderwijs of dagbesteding.

De Sprong

voortgezet speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren (12-21 jaar), Maarsbergen

De Sprong is een neutraal bijzondere school waar de leerling centraal staat. De school verzorgt onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen, die moeilijk leren en moeilijk opvoedbaar zijn.
De Sprong is een schakel naar het reguliere onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs richt zich op het beïnvloeden van leerlinggedrag, waardoor maatschappelijke kansen toenemen. Een goede relatie tussen school en thuissituatie is daarbij belangrijk.

Deventer

voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren (12-23 jaar), Deventer

Intermetzo Onderwijs Deventer verzorgt onderwijs aan ongeveer 50 leerlingen. Naar deze vso-zmok school gaan leerlingen met meervoudige gedragsproblemen of meervoudige hulpvraag. Deze jongeren kunnen niet terecht binnen andere vormen van onderwijs. De leerlingen werken in kleine klassen onder vaste begeleiding van een mentor. Het doel van onderwijs op deze locatie is dat de leerling zijn of haar onderwijsniveau behoudt en doorstroomt.
Bij leerboerderij De Grote Brander in Okkenbroek is plaats voor maximaal 25 leerlingen. Naast een 24-uurs opvangvoorziening is het mogelijk hier tijdelijk een onderwijsarrangement te krijgen via het Samenwerkingsverband Deventer. Intermetzo Onderwijs verzorgt het arrangement in samenwerking met Pactum.

Suringarschool

voortgezet speciaal onderwijs en dagbesteding/arbeidstoeleiding voor jongeren (10-23 jaar), Eefde

Suringar is een cluster 4-school en richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. Leerlingen krijgen er meer of andere begeleiding. De meeste leerlingen wonen in behandelgroepen op het terrein in Eefde. Een klein deel woont thuis of op andere woonvoorziening.
De locatie heeft een onder- en bovenbouw vmbo met zowel basis- en kaderberoepsgerichte als theoretische leerwegen. Voor praktische leerlingen is er de mogelijkheid om een AKA/Entree-opleiding te volgen. Met deze mbo-opleiding op niveau 1 kunnen zij doorstromen naar mbo-niveau 2.

ADRESSEN SCHOLEN


Meer informatie of aanmelden?

Neem contact met ons op

roundicon-call

Telefoon

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg