​ Intensieve Behandeling

 

Intermetzo biedt verschillende vormen van intensieve zorg en behandeling:


Overzicht van locaties

​ Wonen & Opgroeien

 

Als behandeling thuis, al dan niet met tijdelijk verblijf bij Intermetzo, geen optie is, biedt Intermetzo verschillende woon- en opgroeimogelijkheden: 

 

Onderwijs & Arbeidstoeleiding

 

Intermetzo biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Bij Intermetzo Zonnehuizen wordt speciaal onderwijs gegeven vanuit de antroposofische inspiratiebron. Meer informatie vindt u hier.

 

Kennis

 

Binnen Intermetzo ontwikkelen wij voortdurend kennis. Deze  kennis delen wij  met andere instellingen, met onderwijs- en opleidingsinstituten en met zorgverleners in het voorveld. Daarnaast zien wij het als onze taak deze kennis te benutten om zorgverleners in het voorveld te ondersteunen.

Zo geven wij o.a. trainingen 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' en 'LVB: geen geheim!'