Sommige kinderen en jongeren hebben zulke complexe problemen, dat de zorg en inzet van ambulante hulp, sociale- en familienetwerken, pleeggezinnen of andere zorg op maat, niet of onvoldoende toereikend is.

Het gaat om kinderen met ernstige gedragsproblemen, veelal in combinatie met een verstandelijke handicap en/of psychiatrische stoornis. Bij het merendeel van de jongeren is ook sprake van ernstige gezinsproblematiek. Het zijn kinderen en jongeren die door hun stoornis of gedragsprobleem zowel hun eigen leefomgeving en gezin, als ook de gemeenschap kunnen ontwrichten.

Voor deze kinderen en jongeren zet Intermetzo zich onvoorwaardelijk in. Samen met hen werken wij aan hun  toekomstperspectief, door ze specialistische zorg te geven en indien nodig een plek om te wonen en op te groeien.

Door ons palet aan intensieve behandeling (geestelijke gezondheidszorg, zorg voor licht verstandelijk beperkten en verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg, JeugdzorgPlus, justitiële jeugdzorg), wonen en opgroeien, onderwijs en arbeidstoeleiding en onze intensieve samenwerking met lokale en regionale instellingen, zijn we in staat om integrale oplossingen bieden.