Wat doen we?

Intermetzo werkt samen met kinderen en jongeren die meervoudige, complexe problemen hebben aan hun toekomstperspectief. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise.

Samen met kinderen en jongeren, hun ouders en collega-organisaties werkt Intermetzo aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Door specifieke zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding begeleiden we kinderen en jongeren naar een perspectief dat aansluit op hun individuele mogelijkheden. Wij zijn daarbij aanvullend op het werk van anderen.

Hoe werken wij?

We kijken niet alleen naar het kind zelf, maar ook naar zijn omgeving: de ouders, het gezin en de school. Binnen Intermetzo Zonnehuizen is de antroposofie een inspiratiebron. Samen doen we wat nodig is om de ontwikkeling te bevorderen in een omgeving die aandacht en betrokkenheid uitstraalt. Met het gewone leven als referentiekader kiezen wij voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Wij zijn nieuwsgierig, kritisch, onderzoekend en hebben de moed om grenzen te verkennen.

Waar staan we voor?

Intermetzo staat voor het organiseren van zorg dichtbij het kind, de jongere en zijn of haar directe leefomgeving vanuit de visie dat zorg het meest effectief is als het aansluit bij het gewone leven.

Ons uitgangspunt is dan ook dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen gezin moeten opgroeien en dat onze specialistische zorg en behandeling aanvullend en zo kort mogelijk moet worden ingezet.

Als dat niet lukt, kijken we naar alternatieven. Zoals wonen en opgroeien binnen een (gespecialiseerd) pleeggezin of binnen een vorm van gezinsgericht wonen. Dit doen wij vanuit de gedachte dat langdurige zorg zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij de veiligheid van het kind of de samenleving daarmee in het geding is.

Vanuit ons dagelijks werk investeren we ook in academische kennis ten behoeve van kinderen met meervoudige, complexe problematiek. Zo kunnen wij een impuls geven aan de ambitie binnen de jeugdzorg om het aantal kinderen in verblijfsvoorzieningen terug te dringen. Door de inzet van wetenschappelijk onderzoeksprogramma's gericht op doelgerichte behandeling, is de verblijfsduur van kinderen verkort en de effectiviteit van de behandelingen toegenomen.

Intermetzo. Speciaal voor meervoudig complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Intermetzo, dan kunt u jaarverslagen en plannen downloaden bij 'documenten'. Vragen over onze hulpverlening in het algemeen? Neem dan contact op via info@intermetzo.nl.    

Intermetzo is ontstaan uit een fusie/samenwerkingsverband tussen Rentray, de Leo Stichting Groep en Zonnehuizen.

 JNL logo_1MB.jpgGGZN_Logo_verkleind.jpgVOBC-logo.jpg  VGN logo hoge resolutie (2).jpg   

 029.jpg