Misschien voel je je angstig en depressief. Of druk, onrustig, boos en agressief. Misschien heb je ernstige problemen met ouders, vrienden, leerkrachten of andere mensen. Kortom, het gaat niet goed met je en het is niet duidelijk wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen.

Intermetzo is een organisatie die jou, en jouw familie, helpt en begeleidt. Dat kan bij jou thuis, maar ook bij een van onze locaties. Samen met jou werken we aan je toekomst en de mogelijkheden die je hebt.

Hoe helpen wij jou?

De hulp die je krijgt is op jou en jouw situatie afgestemd. Samen werken we aan jouw eigen perspectiefplan. Dat plan vormt de basis voor onze hulp. In het plan stellen we gezamenlijk doelstellingen vast en hoe we die gaan bereiken.

Via deze site vind je veel informatie over Intermetzo, over hulpvragen, ons hulpaanbod, onze locaties en meer. Wil je iemand spreken? Neem dan contact op met ons via 088 -  547 7004. Elke vraag die we binnenkrijgen, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk.